اعضا

DSC08768.jpg

جلال الدین اعلمی

کارشناس ارشد و مشاوره فروش تجهیزات ابزار دقیق مرتبط با تحقیقات لرزه نگاری

فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس تهران